Học Nghiệp Vụ Sư Phạm trong 01 tháng dành cho đối tượng đã dạy học.

Khóa học giúp cho các bạn đã đi dạy học, có chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm để bổ sung vào hồ sơ. Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực giảng dạy cho các đối tượng chưa qua đào tạo về Nghiệp Vụ Sư Phạm muốn trở thành giảng viên, hoặc đối tượng đã là giảng viên mà chưa có chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm. Cho các cơ sở giáo dục đại học theo h­ướng chuẩn hoá, hiện đại hóa, bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước và hội nhập quốc tế. khoá học cấp tốc 15 ngày. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Và Quản Trị Kinh Doanh(EBM) chiêu sinh các khóa học.

STT Khóa học Học phí
1 Quản Lý Trường Mầm Non 3.500,000
2 Hiệu Trưởng Trường Mầm Non 3.500,000
3 Bảo Mẫu 3.000.000
4 Cấp Dưỡng 3.000.000
3 Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non 3,500,000
4 Nghiệp Vụ Sư Phạm Giáo Viên TCCN 3.000,000
5 Nghiệp Vụ Sư Phạm Giảng Viên CĐ, ĐH 3,500,000
6 Nghiệp Vụ Sư Phạm Dạy Nghề 3,000,000
7 Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học 3.500.000
8 Nghiệp Vụ Hướng Dẫn 4.000.000

lh: Mr Trung 0914050518

63/28 Lê Đình Cẩn, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tphcm